Procés de construcció d'una peça

Abans de començar

S’acorda quines seran les característiques de l’obra a construir: la mida de la figura, la indumentària, els complements, els materials, etc.  Es presenta un projecte sobre paper per a la seva aprovació.

Construcció de la peça

Es modela una escultura original de la peça i es reprodueix mitjançant un motlle.  Abans de la seva reproducció definitiva, es fa una visita al taller per tal de donar-hi el definitiu vist-i-plau.

Treballem amb tot tipus de materials, sempre lleugers i resistents.

Seguidament, es munta el bust, el cos i els braços. Es pinten el bust i els braços. Un cop acabat, s’hi afegeix el cavallet, de fusta o alumini segons preferències, i es procedeix a confeccionar el vestuari.  S’hi acoblen els complements necessaris: objectes a les mans, bijuteria, perruques (si s’escau), barrets, corones, etc.