Senyora de Pavillart
Geganta de la Vall de Sitges
Gegants de Calella
Escalador
Geganta de Sant Fruitós de Bages
Aviador
Cervantes
Rei Salomó
Reina de Saba