Visita a un taller de construcció de gegants

Us presentem una activitat didàctica i lúdica que consisteix  en la visita a un taller de construcció de gegants i figures festives per a grups escolars (visites concertades)

Ubicació

Situat a la vila de Cardona, el Taller d’Escultura de Toni Mujal, és un local on es combinen diversos espais:

- El taller d’escultura, un dels més reconeguts del país, amb una intensa activitat, en el qual es construeixen gegants, nans i figures festives.  Al llarg de la visita es pot veure l’obrador amb les eines i materials que s’utilitzen, alhora que es mostra i es comenta el procediment de construcció dels gegants.

- La sala d’exposicions i audiovisuals.  En aquesta sala, els visitants poden veure un audiovisual on es mostra, pas a pas, tot el procés que es segueix per construir un gegant, des del projecte inicial sobre paper, fins al muntatge i els acabats.   També es pot gaudir d’una exposició de gegantons, nans i bestiari infantil.

Estructura i durada de la visita

La visita té una durada aproximada d' 1h i 15min.  En finalitzar la visita, es lliura als mestres una carpeta amb activitats per a tots els alumnes assistents.

- Audiovisual.  Tot el grup veu un audiovisual en què es mostra el procés de construcció d’un gegant.  També es mostren diverses obres sortides del taller.  Durant la projecció, es van comentant les imatges i atenent les preguntes que puguin sorgir.

- Visita al taller.  Tot seguit, es divideix el grup en 2.  La meitat de l’alumnat baixa al taller on l’escultor mostra els materials i les tècniques que intervenen al llarg del procediment de construcció d’un gegant.  S’observen les peces que componen les figures, les escultures , els cavallets, els motlles, etc.

- Ball de gegants:  fem una colla gegantera.  Simultàniament, l’altra meitat dels alumnes participa en l’activitat de fer ballar gegantons, nans i altres figures.  Per torns, aprenen a portar els gegants, fer-los ballar al ritme de la música i fer de guies dels seus companys mentre fan de geganters.

- Canvi de grup.  Els dos grups d’alumnes s’intercanvien.  Una meitat baixa al taller amb l’escultor i l’altra meitat puja a la sala dels gegantons per completar la visita amb el ball de gegants.

A qui va adreçada?

Principalment a alumnat d’educació infantil i primària  (entre 4 i 12 anys) en grups d’un màxim de 25 assistents.

Objectius didàctics

La riquesa i varietat d’aquest tipus d’activitats fa que l’interès de la visita es centri en objectius ben diversos i complementaris, que permeten que l’equip docent la pugui completar amb activitats educatives tant abans com després de la visita.

En l’àmbit de l’educació visual i plàstica:

- Descobrir les tècniques del treball amb espai i volum.
- Conèixer la diversitat de materials que s’utilitzen.
- Observar pas a pas el procediment des del disseny inicial.
- Descobrir diverses tècniques de pintura.
- Observar de prop la tècnica del modelatge amb fang, i la reproducció de figures mitjançant els motlles.
- Veure les eines que s’utilitzen en un taller d’escultura.

En l’àmbit de l’educació física:

- Aprendre a aixecar i plantar un gegant incidint en l’equilibri i la força.
- Fer ballar un gegant al ritme de la música (realitzar passos bàsics, giravolts i interactuar amb la resta de membres).

En l’àmbit de l’educació social i cultural:

- Descobrir la tradició gegantera del país, tot relacionant-la amb el seu entorn més proper.
- Valorar la importància de les tradicions i les festes populars.
- Desvetllar l’interès per la participació en les festes geganteres i el coneixement de la tradició i la cultura popular.
- Compartir espai i material, saber esperar el torn i col·laborar en equip.